E-kompetens

E-kompetens är plattformen för företaget som vill komma i gång snabbt med digitalt lärande. Plattformens intuitiva gränssnitt i kombination med våra paketerade lösningar skapar kort ledtid från idé till drift för er som kund. 

En plattform för e-learning med enkelheten i fokus

Det ska vara enkelt att använda e-kompetens. Enkelt för den som vill lära sig något, och lika enkelt den som administrerar ert lärande.

Många användningsområden


Lärande, onboarding eller kvalitetssäkring är bara ett par av några av alla de användningsområden där e-kompetens kan användas.

Anpassningsbart


För att kursdeltagaren ska känna sig hemma i miljön där kursen sker kan plattformen anpassas utifrån kundens grafiska profil.

Responsivt


E-kompetens är fullt responsivt vilket innebär att du som användare uppnår samma funktionalitet på datorn, i mobilen eller på läsplattan.

Vi bygger till er


För att ge er som kund möjlighet att komma igång fort så ombesörjer vi helheten.

Kurserna är paketerade och prissatta så ni som kund endsast har en kontkatperson under hela implementeringen.

Projektledning


Har ni som kund inte resurser i form av tid eller kompentens hjälper vi er gärna till att projektleda framtagandet av kursmanuset för er kommande kurs.

Partners


För att uppnå högsta kvalitet på kurserna samarbetar vi med ett par företag när det gäller speakerröst samt bild o filmproduktion. Båda företagen är etablerade företag med långvarig erfarenhet inom sin profession.

LMS & Kompetensadministration

I vårt LMS (Learning Management System) eller förenklat utbildningsadminstraion kan ni bl.a. utföra följande. 

  • Administrera användare och tilldela kurser. 
  • Följa upp och ta ut statistik på hur det går för kursdeltagarna. 
  • Schemalägga mailutskick som påminner medarbetaren när det är dags att exempelvis förnya en kurs. 
  • Exportera statistiken till Excel eller företagets HR-system*. *anpassning krävs. 

  

Har ni resurser för att skapa kurser inom bolaget så erbjuder vi ett komplett LMS där även möjlighet för kursuppbyggnad innefattas.  

E-kompetens innefattar också ett verktyg där medarbetaren kan ladda upp sina intyg på kurser som personen har gått. På så sätt kan t ex HR få en komplett bild av vilken kompetens den anställde besitter. Finns önskemål från kunden går det även att överföra all information till ert HR-system. 

När passar en e-learningkurs

E-leaningkurser är applicerbara på flera områden. Nedan följer de vanligaste. Till syvene och sist är det bara er kreativitet som sätter gränser för nyttan med plattformen.

Preboarding

Preboarding är en välkomnande utbildning som man ger den anställde innan personen i fråga påbörjat sin anställning. Det kan till exempel handla om bolagsspecifik information eller kulturen på arbetsplatsen. 

Kravkurser

Detta syftar till branschspecifika kurser samt allmänna kurser som de anställda behöver ha kunskap om. Dessa kurser kan med fördel repeteras kontinuerligt för att bibehålla en hög kunskapsnivå inom organisationen. 


Validerade budskap

Har företaget behov att förmedla något snabbt inom organisationen kan man genom en kort kurs kompletterat med en eller ett fåtal frågor säkerställa att medarbetaren tillskansat sig informationen. HR kan också följa upp via plattformens LMS vilka som inte startat kursen och manuellt eller automatiskt skicka ut påminnelse om det. 

Eftersom dessa kurser kan ha en brådskande karaktär ombesörjer vi att kursen finns tillgänglig för kunden inom 2 arbetsdagar till fast pris. 


Onboarding

En digital onboarding syftar till när den anställde börjat sin anställning. I en digital onboardning tas ofta mer anställningsspecifika uppgifter upp, så som exempelvis de verktyg som den anställde kommer att använda i sin anställning. 

Medarbetar-undersökningar

Genom att skapa medarbetarundersökningar elektroniskt ges möjligheten för de anställda och cheferna att komma förberedda till medarbetarsamtalen. Informationen sparas i plattformen och kan följas upp mot tidigare år alternativt exporteras till företagets HR-system. 

Kontakt

E-kompetens är en produkt från Kommunsystem. Vi som arbetar med plattformen heter Magnus och Johan.  Vill ni veta mer så är ni välkomna fylla i formuläret nedan så återkommer vi.